Προσφορές

6 θεραπείες Λέιζερ
με 3 μήκη κύματος
full bikini 150 ευρώ !

Δερμοαπόξεση με διαμάντι
40 ευρώ !!